VIKTIG INFORMATION

Viktbegränsning 4 ton from 25/3 tom 5/4 med

reservation för väderlek och tjälossning


Årsmöte


Datum 20210528

Tid 18,30
Plats Smedsbygget Allevägen 1

VÄGARBETEN: Under våren kommer det att utföra kabelgrävingsarbeten från Björknäskors till Lökängen.

ÖVRIG INFO