VIKTIG INFORMATION

Den 5 juli börjar Svevia med beläggningsarbete från Björknäskors- Lökängen. Det innebär nedsatt framkomlighet och risk för stenskott.

Lökängen - Källsvik kommer under vecka 27 dammbindas med salt.

Dikesklippningär beställt.


ÅrsmöteVÄGARBETEN: Under våren kommer det att utföra kabelgrävingsarbeten från Björknäskors till Lökängen.

ÖVRIG INFO