FÖRENINGEN


Norra Yngerns Samfällighetsförening är en vägförening norr och väster och sjön Yngern i Nykvarns kommun.

Föreningen ansvarar och sköter vägen från Naturreservatet Jägarskogen utanför Nykvarns tätort och slutar vid Källsviks gård vid Yngerns sydvästra strand, en sträcka på nästan 1 mil genom naturrik miljö.
Vägen delar vi upp i tre delar:


  • Del 1 - Jägarskogen till Björknäskorset. Vägen fortsätter västerut men i korsningen kan man ta av mot Taxinge.
  • Del 2 - Björknäskorset till Lökängen. Här slutar den asfalterade delen och vägen viker av söderut mot Källsvik.
  • Del 3 - Läkängen till Källsvik. Grusväg längs Yngerns västra strand tills vägen slutar utanför Källsviks gård.