STYRELSE 

20210401-20220331


Ordförande                Kjell Andersson


Sekreterare                Johan Björksten


Medlemsregister      Elsy Amkeus


Vägfogde                    Johan Renlund


Kassör                         Meta Broddare


Revisor                        Patrik Ulvkrans


Revisor                        Annmarie Falk


Revisorsupp.              Reijo Salo


Valberedning            Eva Kofoed